• Rok Szkolny 2023/2024

    • Szkolne Koło Caritas mając na celu szeroką działalność charytatywną w swoim środowisku, określa zakres swoich obowiązków na dwóch płaszczyznach:

      

     Na płaszczyźnie formacyjnej:

      

     - zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików,

      

     -  kształtowanie postawy wolontariusza Caritas, która będzie owocowała dalszą pracą i zaangażowaniem w Parafialnym Zespole Caritas,

     - poznawanie nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej,

      

     - pogłębienie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej  z obowiązkami ucznia,

      

     - podnoszenie kwalifikacji i kompetencji do niesienia pomocy innym.

      

     Na płaszczyźnie działania:

      

     - współpraca ze strukturami Caritas Diecezji Tarnowskiej

      

     - rozpoznawanie i zaspokajanie duchowych i materialnych potrzeb uczniów na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym (domu, sąsiedztwie, parafii),

      

      - organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym uczniom i osobom chorym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji.