• Czesław Wojewoda 1904-1982

      • Pochodził z rodziny chłopskiej z Lubczy pow. Jasło. W 1914 roku ukończył Szkołę Powszechną w Lubczy. Egzamin dojrzałości złożył w 1923 roku w PG i L. im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. W latach 1924 - 1929 studiował na Wydziale Prawa UJ w Krakowie. W 1929 roku złożył egzamin praktyczny na nauczyciela szkół powszechnych. W 1934 roku ukończył WKN w Krakowie. W 1936 roku uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich, po złożeniu egzaminu na Uniwersytecie Poznańskim. Pracujac zawodowo, stale podnosił swoje kwalifikacje, kończąc szereg kursów specjalistycznych, np. w 1928 roku - kurs oświaty pozaszkolnej. W 1935 roku - kurs podinspektorów szkolnych. W 1946 roku - kurs dyrektorów liceów ogólnokształcących. W okresie tym zorganizował w rodzinnej Lubczy Koło Młodzieży Wiejskiej "Wici". Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w 1924 roku w Rydułtowach, w powiecie rybnickim, pracując kolejno w Kochłowicach, powiat katowicki, w Wysokiej, powiat zawierciański. W latach 1935 - 1940 pracował w Inspektoracie Szkolnym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

        W maju 1940 roku uciekł przed aresztowaniem i zamieszkał w rodzinnej Lubczy. Po przybyciu do Lubczy razem z J. Jurkiem i J. Pieklińskim zorganizowali tajne komplety na poziomie średnim w Jodłowej. Staraniem Cz. Wojewody, K. Brońca, J. Ulaneckiego otwarto w lutym 1945 roku w Lubczy Gimnajzum i Liceum, które z dniem 1 września 1945 roku przeniesione zostało do Jodłowej. W czasie okupacji hitlerowskiej, współdziałał z oddziałami BCH i AK w powiatach: jasielskim i tarnowskim, organizował pomoc dla Żydów i jeńców radzieckich. Za pomoc udzielaną Żydom Izraelski Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem nadał mu tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W latach 1940 - 1945 przechowywał Żydówkę Lee Anmuth, oraz dwóch żołnierzy radzieckich, w okresie od sierpnia 1944 do 18 stycznia 1945 roku. W okresie od 1945 do 1956 roku był członkiem Komisji Wiejskich Liceów Ogólnokształcących przy ZG ZNP. W 1945 roku z jego inicjatywy sprowadzono barak z Ziem Zachodnich, który przystosowano na internat. Przez okres 20 lat prowadził w Lubczy zespół chóralno-muzyczny, z którym przygotował widowisko regionalne pt. "Wesele lubeckie". Współpracował z Czesławem Wycechem przy zbieraniu materiałów do publikacji pt. "Powstanie chłopskie w 1846 roku". Był długoletnim radnym rad: gminnej i powiatowej. W 1958 roku współorganizował GS-SCH w Lubczy, a w 1963 roku Spółdzielnię Zdrowia. Z jego inicjatywy wybudowano budynek Szkoły Podstawowej w Lubczy. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony był: ZKZ, Krzyżem Komandorskim II klasy, Złotą Odznaką ZNP. W latach 1945 - 1950 Czesław Wojewoda był dyrektorem tej szkoły. Natomiast w latach 1950 - 1956 nauczycielem historii w tejże szkole. W latach 1956 - 1971, kierował Szkołą Podstawową w Lubczy.