• Dyrektor przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków:

        we wtorek  w godzinach od 1100 – 1330