• Dyrektor przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków:

        we wtorki  w godzinach od 1030 – 1230