• Dyrektor Zespołu Szkół 

        mgr Magdalena Szwajkosz