•  

    Pragniemy poinformować, iż Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lubczy otworzyła konto bankowe, na które można wpłacać Komitet Rodzicielski oraz wszelkie darowizny.

    Uchwalona przez Radę Rodziców składka roczna w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 25 zł na 1 (najstarsze dziecko), a kolejne po 20 zł. Jeżeli, ktoś jeszcze tego nie zrobił, to może to zrobić wpłacając pieniądze na poniższe konto bankowe lub dokonując wpłaty w sekretariacie szkoły.

    Przypominamy, że składki te są DOBROWOLNE, pamiętajmy jednak, że pieniądze wracają w ciągu roku szkolnego do naszych pociech pod różnymi postaciami.

    Nr konta bankowego

    11 8589 0006 0050 0489 8265 0001

    w tytule przelewu prosimy o wpisanie: imię i nazwisko ucznia, klasa np. Jan Nowak, kl. 1a

    Jeżeli wpłata dotyczy rodzeństwa, w tytule przelewu należy wymienić wszystkich uczniów –
    np.: Anna Nowak II a, Marcin Nowak V b, Piotr Nowak 8 a

    SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPIERANIE RADY RODZICÓW!

     

                                                                          Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lubczy