• Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

     

    Nazwisko i imię

    Nauczany przedmiot

    mgr Szwajkosz Magdalena

    Dyrektor Szkoły

    Pedagog szkolny

    mgr Pyznarska-Baran Katarzyna

    Wicedyrektor Szkoły

    Język angielski

    mgr Bień Karolina / mgr Dąbrowska Jolanta

    Edukacja przedszkolna

    mgr Bradło Katarzyna

    Edukacja Wczesnoszkolna

    mgr Bryg Iwona

    Matematyka

    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

    mgr Chmiel Marcin

    Wychowanie fizyczne

    mgr Galas Marta

    Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

    lic. Gawron Anita

    Język niemiecki

    Świetlica

    mgr Gąsiorek Bożena

    Język polski

    Logopedia

    Wychowanie do życia w rodzinie

    mgr Golec Barbara

    Historia

    Biblioteka

    mgr Janiga Klaudia

    Pedagog szkolny

    Psycholog

    Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

    Doradztwo zawodowe

    mgr Jękot Dominik

    Informatyka

    mgr Kiermasz Katarzyna

    Biologia

    Chemia

    Przyroda

    mgr Kluzek Grzegorz

    Muzyka

    Świetlica

    mgr Kłusek Maria

    Matematyka

    Ks. mgr Kuzak Marek

    Religia

    Ks. mgr Szęszoł Kamil

    Religia

    mgr Kos Edyta

    Edukacja Wczesnoszkolna

    Pedagog specjalny

    mgr Lesiak - Ludwin Joanna

    Plastyka

    Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

    mgr Ługowska Beata

    Język Polski

    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

    mgr Marcinek Anna

    Język angielski

    Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

    mgr Pasek Maria

    Przyroda

    Geografia

    Fizyka,

    Zajęcia rewalidacji indywidualnej

    mgr Strzępek Magdalena / mgr Trojan Justyna

    Edukacja przedszkolna

    mgr Szczeklik Agnieszka

    Wychowanie fizyczne

    Świetlica

    Gimnastyka korekcyjna

    mgr Trojan Anna

    Edukacja Wczesnoszkolna

    Logopedia

    mgr Warchał Lucyna

    Technika

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Świetlica

    mgr Warzecha Krystyna

    Edukacja przedszkolna

    mgr Wójtowicz-Machota Barbara

    Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

    Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

    Zajęcia rewalidacji indywidualnej

    mgr Wróbel-Wąż Irena

    Edukacja Wczesnoszkolna

    mgr Zgłobiś Danuta

    Edukacja przedszkolna