• Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

     

    Nazwisko i imię

    Nauczany przedmiot

    mgr Szwajkosz Magdalena

    Dyrektor Szkoły

    Wiedza o społeczeństwie

    mgr Pyznarska-Baran Katarzyna

    Wicedyrektor Szkoły

    Język angielski

    mgr Bradło Katarzyna

    Edukacja Wczesnoszkolna

    mgr Bryg Iwona

    Matematyka

    mgr Chmiel Marcin

    Wychowanie fizyczne

    Świetlica

    mgr Dąbrowska Jolanta

    Edukacja przedszkolna

    lic. Gawron Anita

    Język niemiecki

    Świetlica

    mgr Gąsiorek Bożena

    Język polski

    Wychowanie do życia w rodzinie

    Logopedia

    Rewalidacja

    mgr Golec Barbara

    Historia

    Biblioteka

    mgr Hebda Renata

    Edukacja przedszkolna

    Pedagog specjalny

    mgr Janiga Klaudia

    Pedagog szkolny

    Psycholog szkolny

    Doradztwo zawodowe

    mgr Jękot Dominik

    Informatyka

    mgr Kiermasz Katarzyna

    Biologia

    Chemia

    mgr Kluzek Grzegorz

    Muzyka

    Świetlica

    Ks. mgr Kuzak Marek

    Religia

    Ks. mgr Kumor Marcin

    Religia

    mgr Kos Edyta

    Edukacja wczesnoszkolna

    Pedagog specjalny

    mgr Lesiak - Ludwin Joanna

    Plastyka

    Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

    mgr Ługowska Beata

    Język Polski

    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

    mgr Marcinek Anna

    Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

    mgr Pasek Maria

    Przyroda

    Geografia

    Fizyka

    Matematyka

    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

    mgr Przeniosło Magdalena

    Język angielski

    mgr Szczeklik Agnieszka

    Wychowanie fizyczne

    Świetlica

    Gimnastyka korekcyjna

    mgr Trojan Anna

    Edukacja wczesnoszkolna

    Logopedia

    mgr Trojan Justyna

    Edukacja przedszkolna

    Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

    mgr Warchał Lucyna

    Technika

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Świetlica

    mgr Warzecha Krystyna

    Edukacja przedszkolna

    mgr Wójtowicz-Machota Barbara

    Plastyka

    Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

    mgr Wróbel-Wąż Irena

    Edukacja wczesnoszkolna

    mgr Zgłobiś Danuta

    Edukacja przedszkolna