• Szkolne Kluby Sportowe

      • "Nasze zajęcia, które prowadzimy z uczniami klas I-VIII, mają na celu budowanie i wzmacnianie systemu wartości, uczą zdrowej rywalizacji, umiejętności współdziałania w grupie, czy radzenia sobie z porażkami i zwycięstwami, uczą umiejętności rozwiązywania konfliktów. Zajęcia te dają poczucie wspólnoty w drużynie, czy zachęcają do systematyczności, uczą poprawności wykonywania ćwiczeń, wzmacniają poszczególne partie mięśniowe, jednym słowem korzyści z udziału w tego typu zajęciach można mnożyć i mnożyć, bo jest ich ogrom”, mówią jednogłośnie nauczyciele WF, jednocześnie zachęcając wszystkich do aktywności pozaszkolnej.